กก
กก
กก
COUPLING >> PAGE   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

DSP Hose Coupling

08-039-00 DSP Hose Coupling

Size H(mm) W(mm) D(mm) Head Tail
DN40 155 76 55 DSP40 45mm
DN65 172 108 84 DSP65 70mm
DN100 282 149 123 AR100 110mm

08-039C1-00 DSP Adaptor with Lock Ring

Size H(mm) W(mm) D(mm) Head Female Thread
DN40 95 78 55 DSP40 G 1 1/2"
DN65 105 108 84 DSP65 G 2 1/2"
DN100 130 149 123 AR100 G 4"

08-044-00 DSP-DSP Reducing Coupling

Size H(mm) W(mm) D(mm) Head
DN40 175 108 55/84 DSP40/DSP65
DN65 195 149 84/123 DSP65/AR100

08-042-00 Male Threaded DSP Adaptor without Lock Ring

Size H(mm) W(mm) D(mm) Head Male Thread
DN40 57 76 55 DSP40 G 1 1/2"
DN65 68 108 84 DSP65 G 2 1/2"
DN100 78 149 123 AR100 G 4"

08-043-00 Female Threaded DSP Adaptor without Lock Ring

Size H(mm) W(mm) D(mm) Head Female Thread
DN40 57 76 55 DSP40 G 1 1/2"
DN40 69 76 55 DSP40 G 2"
DN65 68 108 84 DSP65 G 2 1/2"
DN100 78 149 123 AR100 G 4"

08-033-00 DSP Blank Cap with Lock Ring

Size H(mm) W(mm) L(mm) Head
DN40 51 54 300 DSP40
DN65 51 83 300 DSP65
DN100 68 121 350 AR100

08-033B-00 DSP Blank Cap without Lock Ring

Size H(mm) W(mm) D(mm) L(mm) Head
DN40 46 78 55 300 DSP40
DN65 57 110 84 300 DSP65
Tel:0086 574 87326103 / 87326102 | Fax:0086 574 87326105 | Email:sales@nbfire.com
COPYRIGHT © NINGBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO.,LTD