กก
กก
กก
HOSE AND HORN >> PAGE   1   2   3   4
Hose & Horn for CO2 Extinguisher
rl-03-00
DLA Valve Thread Outlet Length
7kg W21.8*14 4*Ø2mm 1200mm
Hose & Horn for CO2 Extinguisher
rl-03-01
DLA Valve Thread Outlet Length
5kg W21.8*14 4*Ø2mm 1100mm
Swivel Horn Assembly for CO2 Extinguisher
rl-03-02
DLA Valve Thread Outlet Length
2kg W21.8*14 2.5*Ø2mm 320mm

Swivel Horn Assembly for CO2 Extinguisher
rl-03-03
DLA Valve Thread Outlet Length
3kg W21.8*14 2.5*Ø2mm 360mm
Hose & Horn for CO2 Extinguisher
rl-03-04
DLA Valve Thread Outlet Length
5-7kg W21.8*14 4*Ø2mm 1100-1200mm

Hose & Horn for CO2 Extinguisher
rl-03-05
DLA Valve Thread Outlet Length
5-7kg W21.8*14 4*Ø2mm 1100-1200mm
Hose & Horn for CO2 Extinguisher
rl-03-06
DLA Valve Thread Outlet Length
5kg W16*1.5 Ø5mm 1050mm

Hose & Horn for CO2 Extinguisher
rl-03-07
DLA Valve Thread Outlet Length
5-7kg W21.8*14 Ø5mm 1100-1200mm
Hose & Horn for CO2 Extinguisher
rl-03-08
DLA Valve Thread Outlet Length
5-7kg W21.8*14 2*Ø4mm 900-1000mm

Hose & Horn for CO2 Extinguisher
rl-03-09
DLA Valve Thread Outlet Length
5-7kg W21.8*14 2*Ø4mm 1100-1200mm
Tel:0086 574 87326103 / 87326102 | Fax:0086 574 87326105 | Email:sales@nbfire.com
COPYRIGHT © NINGBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO.,LTD