กก
กก
กก
COUPLING >> PAGE   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

John Morris Hose Coupling and BS Adaptor

08-201-00 Aluminum/Brass John Morris Hose Coupling

Size H(mm) W(mm) D(mm) Head Tail
1 1/2" 195 182 26.6 BS336 38mm
1 3/4" 195 182 32.9 BS336 45mm
2" 195 182 38.5 BS336 51mm
2 1/2" 195 182 51.2 BS336 63.5mm
2 3/4" 195 182 56.8 BS336 75mm

08-017D-00 BS Female Adaptor

Size H(mm) W(mm) D(mm) Head Tail
2 1/2" 65 90 45 BS336 2"BSP
2 1/2" 69 90 53 BS336 2.5"BSP
2 1/2" 69 90 53 BS336 2.5"NST

08-017E-00 BS Male Adaptor

Size H(mm) W(mm) D(mm) Head Tail
2" 75 90 45 BS336 2"BSP
2 1/2" 75 90 53 BS336 2.5"BSP
2 1/2" 75 90 53 BS336 2.5"NST

08-017A-00 BS Female Adaptor

Size H(mm) W(mm) D(mm) Head Tail
2" 65 90 45 BS336 2"BSP
2 1/2" 69 90 53 BS336 2.5"BSP
2 1/2" 69 90 53 BS336 2.5"NST

08-015-00 BS Male Adaptor

Size H(mm) W(mm) D(mm) Head Tail
3/4" 82 85 14 BS336 19mm
1" 82 85 19 BS336 25mm
1 1/2" 82 85 38 BS336 1.5"BSP
1 1/2" 82 85 40 BS336 1.5"NST

08-023B-00 BS Female Adaptor

Size H(mm) W(mm) D(mm) Head Tail
2" 80 130 45 BS336 2"BSP
2 1/2" 80 130 53 BS336 2.5"BSP
2 1/2" 80 130 53 BS336 2.5"NST

08-023C-00 BS Male Adaptor

Size H(mm) W(mm) D(mm) Head Tail
2" 80 130 45 BS336 2"BSP
2 1/2" 80 130 53 BS336 2.5"BSP
2 1/2" 80 130 53 BS336 2.5"NST

08-067a-00 BS Female Adaptor

Size H(mm) W(mm) D(mm) Head Tail
2" 78 130 45 BS336 2"BSP
2 1/2" 81 130 53 BS336 2.5"BSP
2 1/2" 81 130 53 BS336 2.5"NST

08-015A-00 BS Exchange Adaptor

Size H(mm) W(mm) D(mm) Head
2 1/2" 92 85 53 BS336 Male Thread
2 1/2" 108 140 53 BS336 Female

08-024-00 BS Male Blank cap

Size H(mm) W(mm) D(mm) Head
1 1/2" 40 48 250 1.5"BS
2 1/2" 53 75 250 BS336

08-074B-00 BS Female Blank cap

Size H(mm) W(mm) D(mm) Head
1 1/2" 55 100 250 1.5"BS
2 1/2" 70 130 250 BS336
Tel:0086 574 87326103 / 87326102 | Fax:0086 574 87326105 | Email:sales@nbfire.com
COPYRIGHT © NINGBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO.,LTD